Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1319 · Visa register
Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2004-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1167
Ikraft: 2005-01-01
1 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om polisens förfarande med egendom som avses i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. och om sättet för kungörande enligt 2–2 b §§ samma lag. Föreskrifter om förfarandet med förverkad egendom ska meddelas i samråd med Säkerhetspolisen. Förordning (2014:1167). 2 § Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter om förfarandet med förverkad egendom när det gäller egendom som avses i 1 § 5 lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Förordning (2014:1167).