Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1310 · Visa register
Förordning (2004:1310) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2004-12-16
Ikraft: 2005-01-01
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,8 procent för år 2005.