Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:634 · Visa register
Förordning (2003:634) om balanstal för år 2004
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2003-10-30
Ikraft: 2004-01-01
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0105 för år 2004.