Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:576 · Visa register
Förordning (2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2003-09-04
Ikraft: 2004-01-01
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 39 300 kronor respektive 40 100 kronor för år 2004.