Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:643 · Visa register
Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2003-11-06
Ikraft: 2004-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1244
Upphävd: 2012-01-01
1 § Hos Skatteverket skall det finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen. 2 § Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga förs det allmännas talan i den frågan i allmän förvaltningsdomstol av ombudet. 3 § Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Skatteverket att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol och Skatterättsnämnden.