Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:607 · Visa register
Förordning (2003:607) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2004
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2003-10-16
Ikraft: 2004-01-01
Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2004 enligt följande. Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter skall göras på så sätt att 11,0 procent förs till staten, 18,4 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första-Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall göras på så sätt att 12,6 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första-Fjärde AP-fonderna.