Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:985 · Visa register
Förordning (2002:985) om balanstal för år 2003
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2002-12-05
Ikraft: 2003-01-01
Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,03 för år 2003.