Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:778 · Visa register
Förordning (2002:778) om inkomstbasbelopp för år 2003
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2002-10-31
Ikraft: 2003-01-01
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 40 900 för år 2003.