Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:709 · Visa register
Förordning (2002:709) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2002-08-29
Ikraft: 2003-01-01
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 38 600 kronor respektive 39 400 kronor för år 2003.