Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:706 · Visa register
Tillkännagivande (2002:706) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2002-08-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:636
Upphävd: 2004-06-30
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med en svensk översättning publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1989:7). Konventionen är från och med den 1 september 2002 i kraft i förhållande till följande stater. Stat Dag för konventionens Förklaringar och ikraftträdande för reservationer staten i fråga i förhållande till Sverige Amerikas förenta stater 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Amerikas förenta stater reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Amerikas förenta stater inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Amerikas förenta staters rättshjälpssystem. Argentina 1991-06-01 - - Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien. Bahamas 1995-01-01 - - Belgien 1999-05-01 - - Belize 1991-04-01 I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Belize inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem. Bosnien- Hercegovina 1991-12-01 - - Brasilien 2002-09-01 I enlighet med artikel 24 har Brasilien reserverat sig för att utländska dokument bifogade till rättsärenden måste åtföljas av översättning till portugisiska utförd av auktoriserad translator. Burkina Faso 1993-12-01 - - Canada 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem. Chile 1995-01-01 - - Colombia 2002-09-01 - - Costa Rica 2002-09-01 - - Cypern 1995-10-01 - - Danmark 1991-07-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Danmarks rättshjälpssystem. Ecuador 1993-12-01 - - Estland 2002-09-01 I enlighet med artikel 24 har Estland förklarat att endast engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar. I enlighet med artikel 26 skall Estland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Estlands rättshjälpssystem. Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 24 har Finland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Finland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Finlands rättshjälpssystem. Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem. Grekland 1993-06-01 I enlighet med artikel 24 har Grekland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Grekland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Greklands rättshjälpssystem. Honduras 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Honduras inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Honduras rättshjälpssystem. Irland 1991-10-01 - - Israel 1991-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Israel inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Israels rättshjälpssystem. Island 1997-05-01 I enlighet med artikel 24 har Island reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Island inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Islands rättshjälpssystem. Italien 1995-05-01 - - Jugoslavien 1991-12-01 - - Kina (avser endast Hong Kong) 1997-09-01 I enlighet med artikel 26 skall Hong Kong inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Hong Kongs rättshjälpssystem. Kina (avser endast Macau) 1999-03-01 - - Kroatien 1991-12-01 - - Lettland 2002-09-01 I enlighet med artikel 24 har Lettland förklarat att endast engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar. Luxemburg 1987-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem. Makedonien 1991-12-01 - - Mauritius 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Mauritius inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Mauritius rättshjälpssystem. Mexico 1992-08-01 - - Monaco 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Monaco inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Monacos rättshjälpssystem. Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba. I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem. Nicaragua 2002-09-01 - - Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem. Nya Zeeland 1992-08-01 I enlighet med artikel 24 har Nya Zeeland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nya Zeelands rättshjälpssystem. Panama 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Panama inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Panamas rättshjälpssystem. Paraguay 2002-09-01 - - Polen 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Polen inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Polens rättshjälpssystem. Portugal 1989-06-01 - - Rumänien 1993-12-01 - - Saint Kitts och Nevis 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Saint Kitts och Nevis inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Saint Kitts och Nevis rättshjälpssystem. Schweiz 1989-06-01 - - Slovakien 2001-02-01 I enlighet med artikel 26 skall Slovakien inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Slovakiens rättshjälpssystem. Slovenien 1995-01-01 - - Spanien 1989-06-01 - - Storbritannien och Nordirland 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Storbritannien och Nordirland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem. Konventionen skall från och med den 1 september 1991 tillämpas även i förhållande till Isle of Man. Sydafrika 1998-01-01 I enlighet med artikel 24 har Sydafrika reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Sydafrika inte vara förpliktat att bära kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Sydafrikas rättshjälpssystem. Tjeckien 1998-03-01 I enlighet med artikel 26 skall Tjeckien inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tjeckiens rättshjälpssystem. Turkiet 2000-08-01 I enlighet med artikel 26 skall Turkiet inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Turkiets rättshjälpssystem. Tyskland 1990-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Tyskland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tysklands rättshjälpssystem. Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska. Ungern 1990-07-01 - - Uruguay 2002-09-01 - - Venezuela 1997-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Venezuela inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Venezuelas rättshjälpssystem. Zimbabwe 1998-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Zimbabwe inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Zimbabwes rättshjälpssystem. Österrike 1989-06-01 - - Övergångsbestämmelser 2002:706 Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1999:1040) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är föranlett av att Sverige har godkänt anslutningar av Brasilien, Colombia, Costa Rica, Estland, Lettland, Nicaragua, Paraguay och Uruguay, att Turkiet har tillträtt konventionen enligt artikel 37 och att konventionen har fortsatt giltighet beträffande Jugoslavien, Kina (Macau) och Slovakien.