Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:704 · Visa register
Förordning (2002:704) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2002-06-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:765
Ikraft: 2002-09-01
Tidsbegränsad: 2005-01-01
1 § Försöksverksamheten enligt denna förordning avser handläggning av administrativa ärenden i länsrätt. 2 § Försöksverksamhet skall bedrivas vid Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten i Västernorrlands län, Länsrätten i Jämtlands län, Länsrätten i Norrbottens län, Länsrätten i Kronobergs län, Länsrätten i Blekinge län och Länsrätten i Mariestad. Förordningen gäller i stället för 29 § 1-4 och 30 § första meningen förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion. Förordning (2003:765). 3 § Lagmannen avgör ensam sådana administrativa ärenden som avses i 29 § 1-4 förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion. 4 § Innan ärenden som avses i 29 § 1-4 förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion avgörs skall lagmannen höra plenum eller, vid en länsrätt som har kollegium, kollegiet. 5 § Lagmannen får hänskjuta ärenden som avses i 29 § 1-4 förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion till plenum eller, vid en länsrätt som har kollegium, till kollegiet.