Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:567 · Visa register
Förordning (2002:567) om upphävande av vissa förordningar rörande sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2002-05-30
Ikraft: 2002-07-01
Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2002: 1. förordningen (1993:665) om tillämpning i fråga om "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och 2. förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro).