Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:552 · Visa register
Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2002-05-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:1191
Ikraft: 2002-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:92
Upphävd: 2009-03-15
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande 1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, 2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första stycket 2 lagen om åtgärder mot penningtvätt, 3. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., och 4. vilka rutiner fysiska och juridiska personer skall följa och vilken information och utbildning som dessa skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 14 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att förhindra att de fysiska och juridiska personerna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Förordning (2004:1191).