Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:179 · Visa register
Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 2002-04-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:739
Ikraft: 2002-06-01
Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting som beslutats av Skatteverket skall tillgodoföras kommunerna och landstingen genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:739).