Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:143 · Visa register
Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2002-04-04
Ikraft: 2002-06-01
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i 8 kap. rättegångsbalken om registrering av den som är auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska unionen också skall omfatta den som är auktoriserad som advokat i Schweiz.