Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:124 · Visa register
Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2002-03-21
Ikraft: 2002-03-01
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har träffat en överenskommelse den 1 juni 2001 om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar. Överenskommelsen har trätt i kraft den 1 mars 2002. Överenskommelsens danska, finska, isländska, norska och svenska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2001:53).