Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:1146 · Visa register
Lag (2002:1146) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2002-12-20
Ikraft: 2003-01-01
För 2003 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag med följande avvikelse. Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 § skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå med 80 procent.