Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:733 · Visa register
Förordning (2002:733) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003
Departement: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2002-09-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:756
Ikraft: 2003-01-01
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Inkomstår Uppräkningsfaktor 2002 1,050 2003 1,061 Förordning (2002:756).