Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:760 · Visa register
Förordning (2001:760) om statens utlåningsränta och statens avkastnngsränta under budgetåret 2002
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2001-10-25
Ikraft: 2002-01-01
Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2002 skall vara 5,0 procent.