Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:731 · Visa register
Förordning (2001:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002
Departement: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2001-09-20
Ikraft: 2002-01-01
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Inkomstår Uppräkningsfaktor 2001 1,0554 2002 1,0501