Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:717 · Visa register
Tillkännagivande (2001:717) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2001-09-13
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:789
Upphävd: 2002-11-19
Vid tillämpningen av följande bestämmelse i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge avses den överenskommelse som anges nedan. 4 § andra stycket I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att framställningen avser ett politiskt brott: 1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister (terroristbombningskonventionen).