Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:127 · Visa register
Förordning (2001:127) om sommartid
Departement: Näringsdepartementet RST
Utfärdad: 2001-03-08
Ikraft: 2001-11-01
1 § Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år. Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid. 2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid. Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.