Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1049 · Visa register
Förordning (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2001-12-06
Ikraft: 2002-01-01
1 § Kammarkollegiet skall ta ut avgifter för prövning av ansökning om upplösning av stiftelser enligt lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall. Avgifterna skall grundas på kostnaderna för prövningen och beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Kammarkollegiet skall meddela de föreskrifter om avgifterna som behövs. Av föreskrifterna skall de närmare grunderna för avgiftsberäkningen framgå.