Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:954 · Visa register
Förordning (2001:954) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2002
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2001-11-29
Ikraft: 2002-01-01
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3 procent för år 2002.