Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:647 · Visa register
Förordning (2001:647) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2001-08-30
Ikraft: 2002-01-01
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 37 900 kronor respektive 38 700 kronor för år 2002.