Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:740 · Visa register
Förordning (2000:740) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2001
Departement: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2000-09-21
Ikraft: 2001-01-01
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2001 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Inkomstår Uppräkningsfaktorer 2000 1,0604 2001 1,0512