Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:726 · Visa register
Tillkännagivande (2000:726) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2000-08-24
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:861
Upphävd: 2001-12-04
Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa konventioner om civilrättsligt samarbetet. 1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen (SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stat ansluten: Island. 2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19, 1959:72) mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är förutom Storbritannien och Nordirland följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Canada, Cypern, Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tonga samt Trinidad och Tobago. 3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ 1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande stater och områden anslutna: Argentina, Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Israel, Italien, Japan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Marocko, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike. 4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland, Turkiet samt Tyskland. 5. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen (SÖ 1969:26) om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belgien, Botswana, Canada, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Japan, Kina, Lettland, Luxemburg, Malawi, Mexico, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Schweiz, Seychellerna, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Venezuela och Vitryssland. 6. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1969:36) angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike. 7. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen (SÖ 1975:34 och 1980:28) om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina, Australien, Barbados, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Kina (avser endast Hong Kong), Lettland, Luxemburg, Mexico, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland och Venezuela. 8. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4) om översändande av ansökningar om rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Turkiet och Österrike. 9. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72) är följande främmande stater anslutna: Bosnien-Hercegovina, Estland, Finland, Frankrike, Kroatien, Makedonien (FYROM), Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovenien, Spanien och Vitryssland.