Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:702 · Visa register
Förordning (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2000-08-31
Ikraft: 2001-01-01
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 900 kronor respektive 37 700 kronor för år 2001.