Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:650 · Visa register
Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2000-06-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:260
Ikraft: 2000-08-01
1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om 1. vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ska innehålla, och 2. beräkning av premieindex eller skadeindex i försäkringsföretag som har fått tillstånd enligt 8 § andra stycket samma lag. Förordning (2011:260). 2 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag. 3 § Har upphävts genom förordning (2001:915).