Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1449 · Visa register
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:1449) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
Departement: Riksförsäkringsverket
Utfärdad: 2000-12-08
Ikraft: 2001-02-01
Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 2001.