Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1012 · Visa register
Lag (2000:1012) om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2000-11-23
Ikraft: 2000-12-30
Vid beräkning av skattepliktig förmögenhet vid 2001 års taxering enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt gäller följande. Vid värdering av sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall, i stället för taxeringsvärdet vid beskattningsårets utgång, taxeringsvärdet vid närmast föregående beskattningsårs utgång tas upp om det är lägre.