Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:138 · Visa register
Förordning (2000:138) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2000/01
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2000-03-30
Ikraft: 2000-07-01
Tidsbegränsad: 2000-07-01
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2000/01. Varuslag Procentandel av basmängden Motorbensin 25 Fotogen 25 Flygfotogen 10 Dieselbrännolja/eldningsolja 1 26 Övriga eldningsoljor 25 Gasol 25