Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:856 · Visa register
Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1999-10-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1445
Ikraft: 2000-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:784
Upphävd: 2008-11-01
1 § Försöksverksamhet enligt lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång får bedrivas vid följande domstolar: Högsta domstolen Svea hovrätt Göta hovrätt Hovrätten över Skåne och Blekinge Hovrätten för Västra Sverige Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Övre Norrland Attunda tingsrätt Nacka tingsrätt Solna tingsrätt Stockholms tingsrätt Södertälje tingsrätt Södertörns tingsrätt Uppsala tingsrätt Eskilstuna tingsrätt Nyköpings tingsrätt Gotlands tingsrätt Västmanlands tingsrätt Falu tingsrätt Linköpings tingsrätt Norrköpings tingsrätt Jönköpings tingsrätt Växjö tingsrätt Kalmar tingsrätt Örebro tingsrätt Blekinge tingsrätt Helsingborgs tingsrätt Lunds tingsrätt Ystads tingsrätt Malmö tingsrätt Halmstads tingsrätt Varbergs tingsrätt Göteborgs tingsrätt Alingsås tingsrätt Borås tingsrätt Uddevalla tingsrätt Vänersborgs tingsrätt Värmlands tingsrätt Gävle tingsrätt Hudiksvalls tingsrätt Sundsvalls tingsrätt Östersunds tingsrätt Lycksele tingsrätt Skellefteå tingsrätt Umeå tingsrätt Gällivare tingsrätt Luleå tingsrätt Förordning (2007:1445). 2 § Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för videokonferens skall, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som skall delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens. Den domstol som låter en person delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens skall på lämpligt sätt förvissa sig om deltagarens identitet och om att reglerna för att delta i ett domstolsförfarande följs. Förordning (2000:647). 3 § Domstolar vid vilka försöksverksamhet bedrivs skall lämna uppgifter om verksamheten till Domstolsverket enligt de föreskrifter som verket meddelar.