Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:454 · Visa register
Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1999-06-03
Ändring införd: t.o.m.SFS 2003:1006
Ikraft: 1999-07-01
1 § Tullverket får efter samråd med Skatteverket meddela föreskrifter om hur bokföring enligt 12 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg skall vara utformad. Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 7-10 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Förordning (2003:1006). 2 § Tullverket får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för den som har beviljats tillstånd enligt 7 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.