Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:221 · Visa register
Förordning (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning
Departement: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 1999-04-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1157
Ikraft: 1999-07-01
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. Föreskrifter som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter att respektive myndighet har hörts. Förordning (2014:1157).