Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:209 · Visa register
Förordning (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1999-04-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:708
Ikraft: 1999-04-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:708
Upphävd: 2000-05-01
1 § Medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som inte kan återvända dit på grund av förhållandena där skall anses ha behov av sådant tillfälligt skydd som avses i 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) och får, under förutsättning att de behöver skydd här i landet, beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt samma bestämmelse, om de har ansökt om uppehållstillstånd enligt 3 kap. utlänningslagen. 2 § Enligt 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 § ges under högst två år. Om ett program för att förbereda återvändandet har inletts innan dess, får uppehållstillståndet förlängas med högst två år. Den första tillståndsperioden skall vara längst till och med den 30 april 2000. Förordning (1999:708). Övergångsbestämmelser 1999:708 Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1999 i fråga om 2 §. För ansökningar om uppehållstillstånd som före ikraftträdandet getts in till Statens invandrarverk gäller 2 § i sin äldre lydelse.