Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1067 · Visa register
Förordning (1999:1067) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1999-11-25
Ikraft: 2000-01-01
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2000. __________________________________________________________________________ Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 6 556 kronor 655 kronor 174 kronor 52 kronor 4 eller fler 10 928 kronor 1 092 kronor 288 kronor 52 kronor axlar __________________________________________________________________________ Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 218 kr.