Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1066 · Visa register
Förordning (1999:1066) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 2000
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1999-11-25
Ikraft: 2000-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1445
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
Regeringen fastställer enligt 8 a § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon skatten till följande belopp för år 2000. 1 § Skatten tas ut för buss med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och för lastbil med skåpkarosseri och en totalvikt av högst 3 500 kilogram med 6 kronor och 47 öre per kilogram tjänstevikt och för annan lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kilogram med 4 045 kronor. 2 § Skatten tas ut för motorcykel med 1 355 kronor om tjänstevikten inte överstiger 75 kilogram, med 1 780 kronor om tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2 730 kronor om tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210 kilogram, samt i annat fall med 4 530 kronor. Övergångsbestämmelser 2000:1445 Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.