Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1040 · Visa register
Tillkännagivande (1999:1040) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1999-11-25
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:706
Upphävd: 2002-08-27
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med en svensk översättning publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1989:7). Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater. Stat Dag för konventionens Förklaringar och reservationer ikraftträdande för staten i fråga i förhållande till Sverige Amerikas förenta stater 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Amerikas förenta stater reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Amerikas förenta stater inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Amerikas förenta staters rättshjälpssystem. Argentina 1991-06-01 - Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien. Bahamas 1995-01-01 - Belgien 1999-05-01 - Belize 1991-04-01 I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Belize inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem. Bosnien- Hercegovina 1991-12-01 - Burkina Faso 1993-12-01 - Canada 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem. Chile 1995-01-01 - Cypern 1995-10-01 - Danmark 1991-07-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Danmarks rättshjälpssystem. Ecuador 1993-12-01 - Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 24 har Finland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Finland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Finlands rättshjälpssystem. Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem. Grekland 1993-06-01 I enlighet med artikel 24 har Grekland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Grekland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Greklands rättshjälpssystem. Honduras 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Honduras inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Honduras rättshjälpssystem. Irland 1991-10-01 - Israel 1991-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Israel inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Israels rättshjälpssystem. Italien 1995-05-01 - Island 1997-05-01 I enlighet med artikel 24 har Island reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Island inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Islands rättshjälpssystem. Kina (avser endast Hong Kong) 1997-09-01 I enlighet med artikel 26 skall Hong Kong inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Hong Kongs rättshjälpssystem. Kroatien 1991-12-01 - Luxemburg 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem. Makedonien (FYROM) 1991-12-01 - Mauritius 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Mauritius inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Mauritius rättshjälpssystem. Mexico 1992-08-01 - Monaco 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Monaco inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Monacos rättshjälpssystem. Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba. I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem. Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem. Nya Zeeland 1992-08-01 I enlighet med artikel 24 har Nya Zeeland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nya Zeelands rättshjälpssystem. Panama 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Panama inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Panamas rättshjälpssystem. Polen 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Polen inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Polens rättshjälpssystem. Portugal 1989-06-01 - Rumänien 1993-12-01 - Saint Kitts och Nevis 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Saint Kitts och Nevis inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Saint Kitts och Nevis rättshjälpssystem. Schweiz 1989-06-01 - Slovenien 1995-01-01 - Spanien 1989-06-01 - Storbritannien och Nordirland 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Storbritannien och Nordirland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem. Konventionen skall från och med den 1 september 1991 tillämpas även i förhållande till Isle of Man. Sydafrika 1998-01-01 I enlighet med artikel 24 har Sydafrika reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Sydafrika inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Sydafrikas rättshjälpssystem. Tjeckien 1998-03-01 I enlighet med artikel 26 skall Tjeckien inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tjeckiens rättshjälpssystem. Tyskland 1990-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Tyskland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tysklands rättshjälpssystem. Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska. Ungern 1990-07-01 - Venezuela 1997-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Venezuela inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Venezuelas rättshjälpssystem. Zimbabwe 1998-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Zimbabwe inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Zimbabwes rättshjälpssystem. Österrike 1989-06-01 - Övergångsbestämmelser 1999:1040 Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1998:1628) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är föranlett av att Belgien har tillträtt konventionen.