Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:68 · Visa register
Förordning (1998:68) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-02-26
Ikraft: 1998-03-20 överg.best.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön får under tiden mars-maj 1998 försäkringstagaren säga upp försäkringen med verkan från närmast följande månadsskifte. Övergångsbestämmelser 1998:68 Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1998. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1091) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om anslutning till försäkringen den 1 januari 1997.