Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1819 · Visa register
Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1819) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Departement: Riksgäldskontoret
Utfärdad: 1998-12-17
Ikraft: 1999-01-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:17
Upphävd: 1999-02-26
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret. På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 1 procent årlig ränta. För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,1 procent.