Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1580 · Visa register
Förordning (1998:1580) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1998-11-26
Ikraft: 1999-01-01
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 1999. Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 6 963 kronor 696 kronor 185 kronor 55 kronor 4 eller fler axlar 11 605 kronor 1 160 kronor 306 kronor 55 kronor Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 232 kr.