Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:929 · Visa register
Tillkännagivande (1997:929) i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1997-11-20
Den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn har för Sveriges del trätt i kraft den 1 juli 1989. Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med en svensk översättning publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1989:8). Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater. Stat Dag för konventionens Förklaringar och reservationer ikraftträdande för staten i fråga Belgien 1986-02-01 - Cypern 1986-10-01 - Danmark 1991-08-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 6 har Danmark reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 20 har Danmark förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna. Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 6 har Finland reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 20 har Finland förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna. Frankrike 1983-09-01 - Grekland 1993-07-01 I enlighet med artikel 6 har Grekland reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. Irland 1991-10-01 I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. Island 1996-11-01 I enlighet med artikel 6 har Island reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. Italien 1995-06-01 - Liechtenstein 1997-08-01 I enlighet med artikel 6 har Liechtenstein reserverat sig mot att meddelanden får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10 punkterna 1a, 1b och 1d. Luxemburg 1983-09-01 - Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba. Nederländerna anser att verkställighet kan vägras på den grunden att en sådan åtgärd skulle strida mot principerna i den i Rom den 4 november 1950 undertecknade konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Norge 1989-05-01 I enlighet med artikel 6 har Norge reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 20 har Norge förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna. Polen 1996-03-01 I enlighet med artikel 6 har Polen reserverat sig mot att meddelanden får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. Portugal 1983-09-01 - Schweiz 1984-01-01 I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. Spanien 1984-09-01 I enlighet med artikel 6 har Spanien reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. Storbritannien och Nordirland 1986-08-01 I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 24 skall konventionen gälla endast inom Storbritannien och Nordirland jämte Falklandsöarna och Isle of Man. Tyskland 1991-02-01 I enlighet med artikel 6 har Tyskland reserverat sig mot att meddelanden får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10 punkterna 1 a och 1 b. Österrike 1985-08-01 - Övergångsbestämmelser 1997:929 Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1995:1129) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn. Det är föranlett av att Island, Liechtenstein och Polen har tillträtt konventionen.