Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:92 · Visa register
Förordning (1997:92) om förskrivarregister
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1997-03-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:689
Ikraft: 1997-04-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:196
Upphävd: 2006-05-01
1 § För det ändamål som anges i 2 § får Socialstyrelsen med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över personer som har rätt att förskriva läkemedel och andra varor vilka omfattas av eller skulle kunna omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förskrivarregister). Förordning (2002:689). 2 § Förskrivarregistret får användas för att hålla en aktuell förteckning över förskrivare och lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om receptregister. 3 § Förskrivarregistret får innehålla de uppgifter om förskrivare som anges i 4 § 4 lagen om receptregister. Registret får därutöver innehålla sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålet skall kunna tillgodoses. 4 § Förskrivarregistret får tillföras uppgifter från ett register hos Socialstyrelsen över hälso- och sjukvårdspersonalen. 5 § Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt lämna förskrivare information om förskrivarregistret.