Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:596 · Visa register
Förordning (1997:596) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1997-06-19
Övrigt: Rättelseblad 1997:596 har iakttagits
Ikraft: 1997-08-01
För utbildning av lottor i bevakningstjänst får Försvarsmakten under tiden från och med den 1 augusti 1997 till och med den 31 december 1997 betala ut ersättning enligt bestämmelserna om dagersättning i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Om Försvarsmakten bestämmer att betala ut ersättning enligt de bestämmelserna skall också bestämmelserna om utryckningsbidrag och resor under tjänstgöring i förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas.