Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:190 · Visa register
Förordning (1997:190) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1997/98
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad: 1997-04-24
Ikraft: 1997-07-01
Tidsbegränsad: 1998-07-01
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1997/98. ________________________________________________________________ Varuslag Procentandel av basmängden ________________________________________________________________ Motorbensin 25 Fotogen 25 Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25 Övriga eldningsoljor 25 Gasol 25 ________________________________________________________________ I fråga om lagring för krigssituationer fattar regeringen beslut i annan ordning.