Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1144 · Visa register
Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1997-12-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:407
Ikraft: 1998-01-01
1 § I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. I den omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen. Lag (2007:407). 2 § Har upphävts genom lag (2007:407).