Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:272 · Visa register
Förordning (1996:272) om användningen av telefon vid domstolssammanträde
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1996-04-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:39
Ikraft: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:789
Upphävd: 2008-11-01
1 § Domstolar och andra statliga myndigheter skall, om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, vid behov ställa telefon och lokal till förfogande för den som skall delta i ett domstolssammanträde på telefon. 2 § Den som skall delta i domstolssammanträdet på telefon får kallas till domstol eller någon annan myndighet eller inrättning på den ort där han eller hon brukar vistas eller på en annan lämplig ort. Företrädesvis bör kallelsen gälla inställelse vid tingsrätt, länsrätt eller polismyndighet. Förordning (2001:39). 3 § Den domstol som anordnar sammanträdet på telefon skall på lämpligt sätt förvissa sig om identiteten hos den som skall medverka på telefon och om att tillämpliga regler för deltagande i ett domstolsförfarande följs.