Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:167 · Visa register
Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1996-03-14
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten skall träda i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas a) i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats den 1 januari 1997 eller senare, och b) i fråga om övriga skatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari 1997 eller senare. Avtalet träder i kraft den 16 mars 1996. Övergångsbestämmelser 1996:167 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996. 2. Kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f. d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m. m. skall alltjämt tillämpas a) i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats före den 1 januari 1997, b) i fråga om övriga skatter på inkomst, för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1997, samt c) i fråga om förmögenhetsskatt, på förmögenhet som taxeras vid 1997 eller tidigare års taxering.