Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1579 · Visa register
Förordning (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1996-12-19
Ikraft: 1997-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1207
Upphävd: 2001-01-01
1 § Det skall finnas en samverkansgrupp med representanter för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde och för Forskningsrådsnämnden, Rymdstyrelsen, Skogs- och jordbrukets forskningsråd och Socialvetenskapliga forskningsrådet. 2 § Genom samverkansgruppen skall myndigheterna i samråd främja och samordna myndigheternas forskningsstödjande verksamhet när det gäller 1. tvärvetenskaplig forskning, 2. ett ökat medvetande om genusperspektiv i forskningen, och 3. insatser för jämställdhet. 3§ Varje myndighet skall ha två representanter i samverkansgruppen. Om respektive myndighet inte bestämmer annat, representeras varje forskningsråd och Forskningsrådsnämnden av sin ordförande och sin huvudsekreterare och Rymdstyrelsen av sin generaldirektör och ordföranden i styrelsens forskningskommitté. Gruppen leds av en ordförande som utses av regeringen.